Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Μαρία Σαγάνα, τηλ : 210 6617777 (εσωτ. 307), email: [email protected]

Yποψηφιότητες

Χάρης Πορέτσης, τηλ : 210 6617777 (εσωτ. 139), email: [email protected]

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, τηλ : 210 6617777 (εσωτ. 152), email: [email protected]

Τιμητική Υποστήριξη

marketingweek

Official Publication

marketingweek

Διοργάνωση