Κριτική Επιτροπή

Την Κριτική Επιτροπή συνθέτουν υψηλόβαθµα στελέχη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών και οµίλων (Διευθυντές Προγράµµατος, Εµπορικοί Διευθυντές κλπ.), υψηλόβαθµα στελέχη σηµαντικών media shops, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, καθώς και Marketing Directors µεγάλων διαφηµιζόµενων.

Πρόεδροι Κριτικής Επιτροπής

Για τις ενότητες
TV | Content, TV | Marketing και
TV | Advertising Services

Σπύρος Ζαβιτσάνος

Σπύρος Ζαβιτσάνος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, The Nielsen Company (Greece)

Για τις ενότητες
Radio | Content, Radio | Marketing και
Radio | Advertising Services

Σπύρος Ζαβιτσάνος

Δημήτρης Α. Μαύρος
Member of the Board, MRB Hellas

*Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Official Publication

marketingweek

Διοργάνωση